واردات تجاری کلیه کالاها از محل ثبت سفارش

واردات تجاری کلیه کالاها از محل ثبت سفارش : به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص تاکید بر رعایت و اجرای بند (۱) مصوبه شماره ۴۳۵۳ / ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیئت وزیران، مبنی بر واردات تجاری کلیه کالا ها صرفا از محل ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

مقتضی است کمافی السابق نسبت به رعایت دقیق مفاد بند (۱) مصوبه مذکور اقدام لازم معمول نمایند. شایان ذکر است مفاد بخشنامه های ۳۱۱ سال ۱۳۹۷ و ۱۷۴ سال ۱۳۹۸ کماکان به قوت خود باقیست.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۳
شماره : ۳۷/۹۹/۳۴۱۶۰۴

تغییر گروه کالایی لپه باقالا ، لاستیک سواری و انواع کاغذ

تغییر گروه کالایی لپه باقالا ، لاستیک سواری و انواع کاغذ : احتراماً همانطور که مطلعید با عنایت به محدودیت منابع ارزی کشور، در سال ۹۸ انواع حبوبات از گروه یک کالایی به گروه دو منتقل و مقرر شد بانک مرکزی ارز آن را به صورت نیمایی تامین نماید. لپه باقالا ( گروه کالایی ۲۷ ) به عنوان یکی از انواع حبوبات اخیراً جزو لیست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار گرفته است. بر این اساس طبق بررسی‌های صورت گرفته کالای مذکور تولید داخل نداشته و از طرفی در سبد غذایی مصرفی، مورد نیاز مردم می‌باشد.

لذا دستور فرمایید لپه باقالا با کد تعرفه ۰۷۱۳۵۰۹۰ از اولویت ۲۷ ( ممنوعیت واردات ) خارج و به اولویت ۲۱ ارزی منتقل و همانند انواع حبوبات تامین ارز شود. همچنین لاستیک سواری با کد تعرفه‌های ۴۰۱۱۱۰۱۰، ۴۰۱۱۱۰۲۰، ۴۰۱۱۱۰۳۰، ۴۰۱۱۱۰۹۰ و انواع کاغذ با کد تعرفه‌های ۴۸۰۲۵۵۰ و ۴۸۰۲۵۷۰۰ از گروه ۲۲ و ۲۳ به گروه ۲۱ به منظور اولویت در تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی انجام شود. مراتب جهت اقدام لازم و اصلاح سامانه ثبت سفارش منعکس می‌گردد.

سازمان : وزارت صنعت و معدن و تجارت
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۸
شماره : ۶۰/۸۷۳۶۷

 

تغییر در گروه کالایی یکسان نیاز به ویرایش ثبت سفارش توسط وزارت صمت دارد

تغییر در گروه کالایی یکسان نیاز به ویرایش ثبت سفارش توسط وزارت صمت دارد : تغییر در گروه کالا یی یکسان ( مثلا گروه ۲۱ به ۲۵ ) و تغییر صف تامین و تخصیص نوع ارز دریافتی نیاز به تغییر و ویرایش ثبت سفارش توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت دارد که بایستی مراحل مربوطه طی شود.

بازگشت به نامه شماره ۹۹/۲۵۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ اعلام می دارد. چنانچه تغییر در گروه کالا یی یکسان به عنوان مثال از ۲۱ به ۲۵ و تغییر صف تامین و تخصیص نوع ارز دریافتی صورت پذیرد، نیاز به ویرایش ثبت سفارش توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده که بایستی مراحل مربوطه طی شود.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۲
شماره : ۹۹/۳۳۴۹۷۹

 

تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو های دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی

تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو های دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات ابلاغ شد .

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور، با توجه به کاهش عملکرد دستگاه­ های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسید.

به موجب این مصوبه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آن ها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آن ها بلامانع است.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۳
شماره : ۳۶/۹۹/۳۴۰۹۰۹

عدم لزوم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بهای مال از دست رفته ناشی از آتش سوزی و سوانح داخلی در حین حمل کالاهای ترانزیتی : با عنایت به نامه شماره ۴۱۱۶۱/۷۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور منضم به نامه شماره ۱۶۹۷۶ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده صرفا به کالاهای ترانزیتخارجی از بین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور ، اعلام می دارد. چنانچه برای گمرکات اجرایی در بررسی ها سوء نیتی در خصوص محموله های ترانزیتی حادثه دیده محرز نگردد و طبق چک لیست پیوست بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۵۸۰۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ موضوع تفویض اختیار تبصره ذیل ماده ۵۷ قانون امور گمرکی ، موارد توسط پلیس بین راهی ، بیمه و … تایید گردیده باشد در محاسبه حقوق ورودی کالای از بین رفته، نیازی به محاسبه ارزش افزوده جهت کالاهای مذکور نمی باشد.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۴
شماره : ۹۹/۳۴۲۲۳۱

نحوه بررسی ثبت سفارش گمرک‌ های مستقر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

نحوه بررسی ثبت سفارش گمرک‌ های مستقر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی : اطلاعیه وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای کاربران سامانه جامع تجارت

به استحضار می‌رساند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در استعلام ضوابط پرونده‌های واردات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بررسی خواهد شد که گمرک مقصد، مستقر در منطقه آزاد یا ویژه محل فعالیت بازرگان باشد.

واردکنندگان تنها مجاز به واردات به منطقه آزاد یا ویژه‌ای خواهند بود که مجوز فعالیت در آن منطقه را اخذ نموده باشند و گمرک مقصد پرونده نیز صرفا می‌تواند گمرک مستقر در همان منطقه آزاد یا ویژه انتخاب گردد. در صورت مغایرت گمرک مقصد با محل فعالیت ( نقش ) بازرگان، استعلام ضوابط پرونده با خطا مواجه خواهد شد و امکان ثبت‌ سفارش وجود نخواهد داشت.

 

ممنوع المعامله بودن شرکت آرچلیک ترکیه با تمامی برندها

ممنوع المعامله بودن شرکت آرچلیک ترکیه با تمامی برندها : پیرو نامه شماره ۶۰/۲۹۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ اداره کل مقررات صادرات و واردات ارجاعی بخشنامه به شناسه ۷۱۹۷۳۵۹ ، به پیوست تصویر نامه پیروی دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره ۶۰/۶۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ مبنی بر تاکید بر ممنوع المعامله بودن شرکت سهامی آرچلیک با تمامی برندها ، موضوع نامه صدرالذکر اعم از واردات تمامی محصولات تمام شده و قطعات لوازم خانگی از سوی کلیه شرکت ها جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

با توجه به پیگیری دستگاه های نظارتی ضمن جلوگیری از فعالیت شرکت موضوف، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات مذکور خواهد بود.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۱۱
شماره : ۳۲/۹۹/۲۳۶۵۷۷

تاکید بر به حداقل رساندن میزان موجودی کالا در اماکن گمرکی و ارائه تسهیلات قانونی در زمان ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی و تامین بازار داخلی

تاکید بر به حداقل رساندن میزان موجودی کالا در اماکن گمرکی و ارائه تسهیلات قانونی : پیرو رونوشت نامه شماره ۲۶۳۰۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ معاون محترم امور گمرکی در خصوص گزارش آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور و بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۲۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ این دفتر اعلام می دارد :

در راستای بهره برداری مناسب از اطلاعات مورد درخواست و اقدام برای به حداقل رساندن میزان موجودی کالا در اماکن گمرکی و ارائه تسهیلات قانونی در زمان ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی و تامین بازار داخلی، ضمن ابلاغ مجدد کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مندرج در نامه شماره ۹۹/۲۶۳۰۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ معاونت امور گمرکی گمرکات ایران ( تصویر پیوست ) به پوست تصویر نامه شماره ۳۸۱۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مبنی بر ارسال آخرین وضعیت کالاهای وارداتی بنادر و گمرکات به وزارت کشور به صورت ماهانه و پیگیری مسائل مربوط به رسوب غیر متعارف کالا در مبادی ورودی، کالاهای مشمول مقررات متروکه و نحوه فروش و خروج کالاهای مذکور از اماکن گمرکی ارسال می گردد.

با امعان نظر به رونوشت نامه یاد شده مبنی بر آمادگی آن مرجع برای تحقق برنامه های اصلاحی مورد نظر برای برون رفت از مشکلات موجود در مبادی ورودی ورودی کالا و انباشت کالا در مبادی مزبور ( به شرح فوق ) دستور فرمایید نسبت به تسریع در امور ترخیص و ارائه تسهیلات قانونی مربوطه، با رعایت کامل مقررات اقدام و همکاری لازم با نمایندگان وزارت کشور در سطح استان معمول و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را به این دفتر اعلام نمایند.

مسئولیت حسن انجام این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک و مسئولیت نظارت بر انجام کلیه موارد معنونه از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بر عهده ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها می باشند.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۲۷
شماره : ۳۳/۹۹/۳۰۸۶۳۰

 

اصلاح بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱۵ کتاب مقررات صادرات و واردات

اصلاح بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱۵ کتاب مقررات صادرات و واردات : به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۵۰۲/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص اصلاح تعریف روغن پالم اولئین موضوع تبصره (۳)  ذیل بند (۴) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۱۵) کتاب مقررات صادرات و واردات ، جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد.

سازمان : وزارت صنعت و معدن و تجارت
تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۲۶
شماره : ۶۰/۷۶۸۷۶

تعرفه های گمرکی محصولات کشاورزی اقلیم کردستان عراق

تعرفه های گمرکی محصولات کشاورزی اقلیم کردستان عراق : احتراما حسب نامه واصله از سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل، به اطلاع می رساند بنابر اعلام محمد کریم سخنگوی وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق براساس بخشنامه صادر شده از سوی آن وزارتخانه که به گمرکات اقلیم نیز ابلاغ گردیده و در راستای حمایت از تولید محصولات کشاورزی ، تعرفه گمرکی برای برخی محصولات کشاورزی افزایش و واردات برخی محصولات کشاورزی توسط اقلیم کردستان به شرح ذیل ممنوع گردیده است.

  • برای هر کیلو گوجه فرنگی تعرفه ۶۰۰ دینار تا تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۰ ( ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ) اعمال می شود.
  • از مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ ( ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ) برای هر کیلو بامیه، باقالی، لوبیا و فلفل از همه نوع، ۳۰۰ تا ۴۰۰ دینار تعرفه دریافت می شود.
  • این افزایش تعرفه گمرکی تا اول ماه نوامبر ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۹/۸/۱۰ ) ادامه یافته و پس از آن ادامه می یابد.
  • واردات چند محصول کشاورزی به اقلیم کردستان برای همیشه ممنوع خواهد بود. این اقلام شامل موارد ذیل می باشند : کلم، پیازچه، انواع سبزیجات، کاهو، قارچ و تخمه آفتاب گردان.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۲۶
شماره : ۹۹۵۴/۲۲۰/۴۵۷۸۶۱