واردات کالا توسط مرزنشینان و لیست کالاهای مجاز

واردات کالا توسط مرزنشینان مجاز شد ادامه مطلب …

فهرست گمرکات مجاز برای مبادلات مرزنشینان

فهرست گمرکات مجاز برای مبادلات مرزنشینان ابلاغ شد . ادامه مطلب …

واردات مواد خوراکی و غیر خوراکی توسط تعاونی مرزنشینان با تخفیف حقوق ورودی

واردات مواد خوراکی و غیر خوراکی توسط تعاونی مرزنشینان با ۵۰ درصد تخفیف حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی در فایل زیر قابل مشاهده می باشد . ادامه مطلب …

فهرست جزئیات ۶۱۰ ردیف کد تعرفه مجاز برای واردات توسط مرزنشینان

فهرست جزئیات ۶۱۰ ردیف کد تعرفه مجاز واردات مرزنشینان ، در سند پیوستی زیر ذکر شده است. ادامه مطلب …

اصلاح مصوبه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان

اصلاح مصوبه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان : هیئت وزیران به منظور حمایت از مرزنشینان ( کارت مرزنشینی ) و فعالیت بازارچه‌ها و اسکله‌های مرزی و جلوگیری از پدیده قاچاق ، تصویب‌نامه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد. ادامه مطلب …

راهنمای فعال سازی و ﺗﻤدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید

راهنمای فعال سازی و ﺗﻤدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید : کلیه مرزنشینانی که صلاحیت آنها جهت بهره مندی از مزایای مبادله در بازارچه های مرزی جدید ، توسط فرمانداران محترم شهرستان های مشمول طرح تعیین شده است ادامه مطلب …

راهنمای فعال سازی و ﺗﻤدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید

راهنمای فعال سازی و ﺗﻤدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید : کلیه مرزنشینانی که صلاحیت آنها جهت بهره مندی از مزایای مبادله در بازارچه های مرزی جدید ، توسط فرمانداران محترم شهرستان های مشمول طرح تعیین شده است می توانند جهت فعال سازی و تمدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید با در دست داشتن کارت الکترونیک به یکی از دفاتر پیشخوان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

ثبت درخواست فعال سازی و تمدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید در بخش مدیریت سرویس های کارت الکترونیک مرزنشینان ، سامانه مرزنشینان و از طریق لینک فعالسازی مبادله در بازارچه های مرزی جدید امکانپذیر می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت درخواست فعال سازی و تمدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید :

کارت الکترونیک معتبر مرزنشینی

این خدمت تنها به دارندگان کارت الکترونیک مرزنشینان معتبر قابل ارائه می باشد ، بنابراین با توجه به وضعیت درخواست مرزنشین جهت صدور کارت الکترونیک که در شروع فرایند و با استعلام کدملی و شماره کارت انجام می شود ، دفتر می بایست اقدام متناسب را انجام دهد .

۱. مرزنشین مشمول بهره مندی از خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید نمی باشد :

با توجه به اینکه صلاحیت مرزنشینان مشمول طرح توسط فرمانداران مورد بررسی قرار می گیرد در صورت عدم تایید صلاحیت مرزنشین امکان ثبت درخواست تمدید خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید برای مرزنشین وجود ندارد

۲. مرزنشین تا کنون نسبت به دریافت کارت الکترونیک اقدام نکرده باشد و فاقد درخواست صدور کارت الکترونیک باشد: دفتر پیشخوان دولت می بایست ابتدا نسبت به ثبت درخواست صدور کارت الکترونیک برای مرزنشین اقدام نماید.

۳. درخواست مرزنشین جھت صدور کارت الکترونیک دارای نقص می باشد :

دفتر پیشخوان می بایست نسبت به رفع نقص درخواست اقدام نماید.

۴. برای مرزنشین کارت صادر نشده است : مرزنشین می بایست نسبت به بررسی و رفع مشکل درخواست صدور کارت الکترونیک خود اقدام نماید.

۵.شماره کارت متعلق به فرد مرزنشین نمی باشد : مرزنشین جهت فعالسازی خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید باید با در دست داشتن کارت الکترونیک معتبر خود به دفتر پیشخوان مراجعه نماید ، مسئولیت کنترل اطلاعات با دفتر پیشخوان می باشد و در صورت عدم تطابق اطلاعات امکان ثبت درخواست برای مرزنشین وجود نداشته و می بایست جهت رفع مشکل با مرکز تماس سامانه مرزنشینان تماس حاصل نماید

۶.ثبت سیستمی تحویل کارت به مرزنشین صورت نگرفته است : جهت رفع مشکل مرزنشین می بایست با مرکز تماس سامانه مرزنشینان تماس حاصل نماید.

۷.کارت مرزنشین فاقد اعتبار می باشد : با توجه به اتمام اعتبار کارت الکترونیک مرزنشین ، دفتر پیشخوان می بایست ابتدا درخواست تمدید کارت الکترونیک مرزنشین را ثبت نماید و پس از تکمیل فرایند ، ثبت درخواست فعالسازی خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید برای مرزنشین امکانپذیر می باشد.

۸.کارت مرزنشین فاقد عکس می باشد : دفتر پیشخوان می بایست نسبت به ثبت درخواست اصلاح تصویر چهره سرپرست در بخش خدمات بعد از صدورکارت اقدام نماید و در صورت تایید نهایی ، ثبت درخواست فعالسازی خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید برای مرزنشین امکانپذیر می باشد.

۹.کارت مرزنشین غیرفعال می باشد مرزنشین می بایست اقدام لازم جهت فعالسازی کارت را با توجه به علت غیرفعال بودن کارت انجام دهد و یا با مرکز تماس سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان ایران تماس حاصل نماید.

در صورتی که فرد دارای کارت الکترونیک معتبر باشد و مجاز به بهره مندی از خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید ، فرم زیر به کاربر نمایش داده می شود

پس از ثبت درخواست کد تایید اطلاعات به شماره تلفن ثبت شده توسط دفتر ارسال می گردد و کاربر می بایست پس از دریافت کد تایید اطلاعات نسبت به درج ان در فرم زیر اقدام نماید.

در صورتی که پس از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان شروع فرایند کد تایید اطلاعات برای شماره تلفن همراه ثبت شده ارسال نشده باشد و یا دفتر پیشخوان درخواست تغییر شماره همراه را داشته باشد ، می تواند نسبت به تغییر اطلاعات در فرم ذیل اقدام نماید ، بدیهی است مسئولیت کنترل صحت شماره ثبت شده ، معتبر بودن و در دسترس بودن خط بر عهده دفتر پیشخوان می باشد . پس از ثبت کدتاییدیه اطلاعات ، فرایند تکمیل شده و دفتر پیشخوان می بایست رسید خدمت ارائه شده را چاپ و به مرزنشین تحویل دهد.

کلیه مرزنشینانی که صلاحیت آنها توسط فرمانداران محترم شهرستان های مشمول طرح جهت بهره مندی از خدمت مبادله در بازارچه های مرزی جدید شناسایی شده است می توانند جهت تمدید این سرویس به دفاتر پیشخوان محل سکونت خود مراجعه نمایند .

اصلاح مصوبه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان

اصلاح مصوبه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان : هیئت وزیران به منظور حمایت از مرزنشینان ( کارت مرزنشینی ) و فعالیت بازارچه‌ها و اسکله‌های مرزی و جلوگیری از پدیده قاچاق ، تصویب‌نامه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد. ادامه مطلب …

فهرست جزئیات ۶۱۰ ردیف کد تعرفه مجاز برای واردات توسط مرزنشینان

فهرست جزئیات ۶۱۰ ردیف کد تعرفه مجاز واردات مرزنشینان ، در سند پیوستی زیر ذکر شده است. ادامه مطلب …

واردات اقلام کالایی ، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی ، توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ ها

واردات مواد خوراکی و غیر خوراکی توسط تعاونی مرزنشینان با تخفیف حقوق ورودی

واردات مواد خوراکی و غیر خوراکی توسط تعاونی مرزنشینان با ۵۰ درصد تخفیف حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی در فایل زیر قابل مشاهده می باشد .

دانلود فایل مصوبه

متن مصوبه

طبق مصوبه شماره۱۵۶۵۹۱/ت۵۵۴۴۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ هیات وزیران، واردات اقلام کالایی پیوست شده ، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی ، توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها با شرایط اعلام شده بلامانع است.