ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر

ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر را در بخشنامه زیر برسی نمایید. ادامه مطلب …

ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور

ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تصویب شد. ادامه مطلب …

ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز

ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد. ادامه مطلب …

مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تاریخ ترخیص خودرو

مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تاریخ ترخیص خودرو ابلاغ شد. ادامه مطلب …

دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی

دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتیابلاغ شد. ادامه مطلب …

معتبر بودن ثبت‌ سفارش

معتبر بودن ثبت‌ سفارش :
الزام معتبر بودن ثبت‌ سفارش هنگام ترخیص برداشته شد ادامه مطلب …

معافیت در خصوص تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری از پرداخت حقوق گمرکی

معافیت پرداخت حقوق گمرکی برای تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری ادامه مطلب …

شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ۱۳۹۸

بخشنامه و دستور العمل گمرک در خصوص شرایط ترخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در ابتدای سال ادامه مطلب …

حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال ۹۸

حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال ۱۳۹۸ تعیین شد ادامه مطلب …

تعرفه‌های جدید گمرکی سال ۹۸

تعرفه‌های جدید گمرکی سال ۹۸ : تعرفه گمرکی واردات کالا و صادرات کالا توسط هیئت دولت در سال ۹۸ اعلام گردید. ادامه مطلب …