ستعلام تخصیص ارز در زمان واردات کالای صادراتی برگشتی

استعلام تخصیص ارز در زمان واردات کالای صادراتی برگشتی را در بخشنامه زیر برسی نمایید. ادامه مطلب …

ماده ۳۸ قانون صادرات و واردات

ماده ۳۸ – واردات مقطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز ادامه مطلب …

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات

ماده ۱۱  کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود. ادامه مطلب …

صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی ( سامانه نیما ) ممنوع اعلام شد. ادامه مطلب …

ممنوعیت صادرات مرغ تا دو ماه آینده

ممنوعیت صادرات مرغ تا دو ماه آینده در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، برای دوماه آینده تصویب شد. ادامه مطلب …

ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال

ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال

رضا رحمانی امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت : ادامه مطلب …

ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۸ تمدید شد ادامه مطلب …

ممنوعیت صادرات عین کالای وارداتی گروه کالایی یک و کالاهای وارداتی ارز نیمایی

صادرات عین کالای وارداتی با ارز رسمی و نیمایی ممنوع اعلام شد . ادامه مطلب …

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ و ضمائم آن

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد. ادامه مطلب …

ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات

ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کالا ها به شرح زیر است :

وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در ابلاغی به گمرکات کشور صادرات سیب زمینی و پیاز را ممنوع اعلام کرد. ادامه مطلب …