ثبت شناسه تولید پوشاک

ثبت شناسه تولید پوشاک را دز زیر بررسی نمایید. ادامه مطلب …

اخذ شناسه های معتبر برای واردات گوشت قرمز و دام زنده با استفاده از ارز نیمایی

واردات گوشت قرمز و دام زنده با استفاده از ارز نیمایی ادامه مطلب …

ممنوعیت اخذ شناسه کالا برای پوشاک وارداتی

پوشاک وارداتی برای اخذ شناسه کالا در سامانه شناسه کالا ، مشمول تعرفه های ممنوع شد ادامه مطلب …

غیرفعالسازی شناسه کالاهای نامعتبر پوشاک در سامانه شناسه کالا

غیرفعالسازی شناسه کالاهای نامعتبر پوشاک در سامانه شناسه کالا : قابل توجه واردکنندگان و عرضه کنندگان محترم پوشاک ادامه مطلب …