اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص انتقال پرونده ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت

انتقال پرونده ثبت سفارش :
قابل توجه بازرگانان متقاضی انتقال پرونده از ثبتارش به سامانه جامع تجارت ادامه مطلب …

اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص تمدید ثبت سفارش مجوزهای جهاد کشاورزی

ثبت سفارش پرونده های دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ادامه مطلب …

واگذاری پروانه صادراتی

واگذاری پروانه صادراتی را مرحله به مرحله در مقاله زیر آموزش می دهیم : ادامه مطلب …

ثبت سفارش ملوانان مرزنشین

ثبت سفارش ملوانان مرزنشین به شرح ذیل می باشد :

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، امکان ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز برای ملوانان ( مرزنشینان ) در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. ادامه مطلب …

اخذ نقش واردکننده موردی جهت ثبت سفارش تعرفه مجاز برای واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت

اخذ نقش واردکننده موردی جهت ثبت سفارش تعرفه مجاز برای واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر شد . ادامه مطلب …

ثبت سفارش قطعی نمودن پروانه ورود موقت سامانه تجارت

ثبت سفارش قطعی نمودن پروانه ورود موقت سامانه تجارت را در زیر بررسی می کنیم. ادامه مطلب …

تعهدنامه متقاضیان ثبت سفارش تعرفه های مشمول دریافت ارز رسمی

تعهد نامه متقاضیان ثبت سفارش تعرفه های مشمول دریافت ارز رسمی : ادامه مطلب …

اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص تمدید ثبت سفارش مجوزهای جهاد کشاورزی

ثبت سفارش پرونده های دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ادامه مطلب …