معافیت در خصوص تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری از پرداخت حقوق گمرکی

معافیت پرداخت حقوق گمرکی برای تجهیزات و ماشین آلات صنعت گردشگری ادامه مطلب …

جلوگیری از رسوب کالا در گمرک

رسوب کالا در گمرک :
دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک ادامه مطلب …

جلوگیری از رسوب کالا در بنادر

رسوب کالا در بنادر
دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر ادامه مطلب …

صدور مجوز تفویض اختیار ورود موقت برای پردازش

دستورالعمل ۱۶۹
صدور مجوز تفویض اختیار ورود موقت برای پردازش ادامه مطلب …

وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور

رسوب کالا در بنادر کشور و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ادامه مطلب …

اصلاح تصویب نامه ثبت سفارش خودرو سواری

ثبت سفارش خودرو سواری و اصلاح تصویب نامه هیات وزیران ادامه مطلب …

ضوابط ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

ضوابط ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۷۸/۱۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد : ادامه مطلب …

ارزش کالاهای اساسی و ضروری

ارزش کالاهای اساسی
مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص رسیدگی به ارزش کالا های اساسی و ضروری ادامه مطلب …

ليست ۵۵۰ رديف تعرفه كالاهايی تغيير اولويت يافته

ادامه مطلب …

اعلام تعرفه و طبقه بندی کالاها و پرونده های اختلافی

اعلام تعرفه و طبقه بندی کالاها و پرونده های اختلافی با دستور معاون فنی و امور گمرکی ادامه مطلب …