اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص انتقال پرونده ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت

انتقال پرونده ثبت سفارش :
قابل توجه بازرگانان متقاضی انتقال پرونده از ثبتارش به سامانه جامع تجارت ادامه مطلب …

مصوبه شورای عالی ترابری کشور در خصوص تعیین تکلیف امور کانتینر و دریافت دموراژ

مصوبه شورای عالی ترابری کشور در خصوص تعیین تکلیف امور کانتینر و دریافت دموراژ : پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۳۱۴۵/۹۵۰ پنجمین نشست کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ با حضور اعضا و مدعوین ، برگزار و پس از بحث پیامون موارد دستور کار جمع بندی های زیر حاصل شد : ادامه مطلب …

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد : با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون (مبارزه با پولشویی) موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین  ادامه مطلب …