بازبینی اظهارنامه های ترخیص شده در یک بازه زمانی از لحاظ بیش بود ارزش

ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۸/۱۳۱۹۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۰/۳۲۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۰/۳۳۹۰۹۵ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ  ١٧ برگ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺩﻩ ۱۱ قلم کالا های اساسی و ضروری اظهاری به گمرک  موضوع صورتجلسه شماره ۶۰/۲۵۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ( ۱- ﮔﻨﺪﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ۲- ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ ۳- ﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ ) ۴- ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ۵- (ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ) ﺳﻮﯾﺎ  ۶- ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ (ﺳﻮﯾﺎ، ﭘﺎﻟﻢ، ﮐﻠﺰﺍ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ) ۷- ﺷﮑﺮﺧﺎﻡ ۸- ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ۹- ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ۱۰- ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ۱۱- ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ) ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۱۳۹۷/۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۵/۵ ( ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ) ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ستاد تنظیم بازار ارسال، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت کلیه اظهارنامه های ترخیص شده مربوطه ( ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ثبت سفارش صادره از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۵/۵ ) ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را مورد پذیرش قرار داده و پرونده اظهارنامه های با ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺒﻮﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۱۲-۳ مصوبات هفتاد و نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار ملاک ﻧﺮﺥ تبدیل ﺍﺭﺯهای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭشات مذکور، نرخ ارز از تاریخ صدور ثبت سفارش می باشد. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ مسئوﻟﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۲/۹
شماره : ۹۹/۱۰۳۲۰۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *